natural medicine, cosmetics & well-being
reklama
Strona główna > Zdrowa czytelnia > Zdrowa żywność i dieta > WEGETARIANIZM A ZDROWIE I SZCZĘŚCIE OSOBISTE

WEGETARIANIZM A ZDROWIE I SZCZĘŚCIE OSOBISTE

maj 12, 2015

 

Łacińskie słowo „vegetare" znaczy rosnąć, kwitnąć, rozwijać się; „vegetus" znaczy zdrowy, silny, ochoczy.

 

     „Kowalem swego losu każdy bywa sam". To mądre przysłowie odnosi się zarówno do pojedynczego człowieka, jak również do każdego społeczeństwa i całej ludzkości. A więc my wszyscy kreujemy naszą przyszłość. Jaka ona będzie, zależy od nas, a ściśle mówiąc, zależeć będzie od respektowania praw natury. Jesteśmy mieszkańcami tej pięknej planety, ale pamiętajmy, że jesteśmy na niej tylko przelotnymi gośćmi, którzy powinni żyć zgodnie z prawami rządzącymi na Ziemi.

 

     Jednym z podstawowych problemów ludzkości jest kwestia prawidłowego żywienia. Aby zadowalać zmysły, godzimy się na zabijanie zwierząt, mimo że uzurpujemy sobie prawo do nazywania się cywilizowanymi ludźmi. Zabijanie zwierząt niweczy naszą ludzką wrażliwość, ponieważ krowa, cielę czy koń odczuwają silne cierpienie przed ubojem. Konsumenci ignorują te fakty, gdyż mięso ma rzekomo służyć naszemu zdrowiu. Jednak najnowsze badania wykazały, w sposób trudny do zakwestionowania, że mięso nie tylko nie jest człowiekowi potrzebne do życia i zachowania zdrowia, ale zdecydowanie mu szkodzi i jest jedną z głównych przyczyn większości tzw. chorób cywilizacyjnych, masowo występujących głównie w krajach zamożnych. Czyli właśnie tam, gdzie przyjęte standardy odżywiania zakładają wysokie spożycie mięsa.

 

Problemy przeludnienia i głodu znacznie by zmalały, gdyby ludzie stali się wegetarianami.

 

Dla każdego jest miejsce na tej planecie, skoro stworzył nas Bóg. Do nakarmienia do syta wszystkich ludzi na świecie pokarmem roślinnym wystarczyłaby 1/5 tych wszystkich, takim wysokim kosztem uzyskiwanych obecnie zbiorów. Celem wegetarian jest, żeby obyczaj jadania mięsa przeszedł jak najszybciej do niesławnej historii błędów gatunku ludzkiego. Od 80% do 90% całej światowej produkcji zboża i roślin strączkowych przeznacza się na paszę dla trzody, której mięsem żywi się tylko około 30% ludności świata. Do wyprodukowania 1 kg mięsa wołowego trzeba zużyć 16 kg zboża.

Ideę wegetarianizmu objaśnia szczegółowo praca naukowa Marii Grodeckiej pt. „Wszystko o wegetarianizmie". W dużej mierze to właśnie tej autorce zawdzięczam zmianę mojej moralnej postawy i od 21 lat jestem wegetarianką. Stałam się okazem zdrowia i nie wiem nawet, co to katar, mimo że 40 lat temu profesorowie z Konstancina, leczący mój kręgosłup, przepowiadali mi przyszłość na wózku inwalidzkim. Koszmar! Ale lekarze ograniczeni tylko do wiedzy z zakresu tradycyjnej medycyny, nie wiedzieli, że kręgosłup jest także związany z naszą postawą moralną. Wiedza holistyczna o leczeniu kompleksowym ciała, umysłu i duszy była im obca. Ich bezskuteczność w leczeniu zmusiła mnie do studiowania Ajurwedy – najstarszej medycyny świata.

 

wege.jpg

 

 

Człowiek należy do istot roślinożernych

 

     Chociaż wegetarianizm łączy się z wieloma aspektami, takimi jak: etyka, zdrowie, ekonomia, ekologia, humanitaryzm, to jednak aspekt duchowy interesuje mnie najbardziej, ponieważ jestem healerem. Tylko wszechogarniająca miłość, czyli miłość do Boga, ludzi i wszystkiego, co Bóg stworzył, jest gwarantem zdrowia oraz obfitości dóbr duchowych i materialnych. Człowiek kochający nie zrani nikogo i nikomu nie wyrządzi krzywdy. Wedy – najstarsze księgi świata – zapewniają, że człowiek jest duszą: wieczną, pełną wiedzy i szczęścia. Radosna i optymistyczna to filozofia. Ziemia zaś jest polem treningowym dla duszy, a celem życia człowieka jest osiągnięcie doskonałości (ale to bardzo szeroki temat - na inny artykuł). Według Wed, po zrealizowaniu doskonałości osiągamy planetę wiecznej szczęśliwości – Vaikunthę. Ale zanim tam trafimy, musimy odżywiać się zgodnie z zaleceniami pism świętych. „Wszystkie żyjące ciała utrzymują się przy życiu spożywając ziarno, ziarno z deszczu powstaje, deszcz ze spełniania yajni (ofiary), a yajna z pełnienia nakazanych obowiązków" – Bhagavad-Gita.

     Spożywanie pokarmów powinna poprzedzać modlitwa i wówczas jest to pokarm nie tylko dla ciała, ale również i dla duszy. Prawidłowe odżywianie wymaga wiedzy, dużej dyscypliny, samozaparcia, wyrzeczenia i kultury. Przy wyborze wegetarianizmu – czyli stylu życia bez mięsa – najważniejszym czynnikiem jest nasza motywacja. Przyniesie ona potężne korzyści, gdy będzie wypływała z pobudek moralnych, aby nie skazywać żyjących istnień, również stworzonych przez Boga,na cierpienie i zagładę.

     To prawda, że gdy nie zabijamy, to pierwiastek zabijania nie wraca do ludzkości w postaci: chorób, niepowodzeń, nieszczęść, kataklizmów, wojen itp. Istnieją różne przepowiednie kataklizmów. Naszym prawidłowym życiem możemy je minimalizować i zapracować na świetlaną przyszłość dzięki respektowaniu praw natury i udowodnieniu, że jesteśmy istotami duchowymi, stworzonymi na wzór i podobieństwo Boga. Czy Świat będzie piekłem, czy rajem, zależy od nas, bo do nas należy wybór.

     Gdy jednak nie przekonują czytelnika argumenty natury moralno-duchowej, to zwracam również uwagę na fakt, że człowiek nie należy do istot mięsożernych, tylko do roślinożernych. Zaświadczają o tym właściwości anatomiczne i fizjologiczne naszego ciała. Niekwestionowanym dowodem naturalnego przystosowania człowieka do pokarmu roślinnego jest porównanie cech drapieżników i roślinożerców:trzonowe zęby drapieżników są ostre, długie, spiczaste, podczas gdy u człowieka są one płaskie, przystosowane do rozgniatania i rozcierania pokarmu;ślina mięsożerców ma skład potrzebny do trawienia białka zwierzęcego i jej odczyn jest kwaśny; ślina człowieka jest alkaliczna, przystosowana do trawienia skrobi i cukrów złożonych;żołądek mięsożercy wydziela 10 razy więcej kwasu solnego niż żołądek roślinożercy;ręce człowieka są zaopatrzone w długie, ruchliwe palce przystosowane do zrywania owoców, podczas gdy kończyny drapieżników mają twarde, ostre pazury, służące do zabijania i rozdzierania mięsa;
język mięsożerców jest szorstki, roślinożerców gładki;przewód pokarmowy człowieka, czterokrotnie dłuższy od przewodu pokarmowego drapieżników, nadaje się do trawienia pokarmów roślinnych, które później niż mięso ulegają procesom rozkładu.Ponieważ nie żyjemy w zgodzie z naturą człowieka, to objawia się to licznymi chorobami. Bez względu na to, czy choroba objawia się jako grypa, białaczka, rak, astma, reumatyzm, czy miażdżyca, wszystkie one są stanem kryzysowym zatrucia organizmu, jego mniej lub więcej udaną próbą samoobrony przed toksyczną inwazją. Wedy mówią, że ciało jest wehikułem dla duszy i dlatego jego stan jest bardzo ważny. Ciało jest bankiem informacji o duszy, tak jak temperatura jest symptomem choroby ciała. Dbając o zdrowe ciało, troszczymy się o naszą duszę, bo „w zdrowym ciele zdrowy duch". Gdy mamy zdrowie, to powinniśmy dziękować Bogu za ten wielki, drogocenny dar. Niestety, medycyna konwencjonalna, lecząc nasze ciała, i to nie zawsze skutecznie, leczy tylko skutki choroby, nie zaś jej przyczyny. Oczywiście, nie kwestionuję wartości tradycyjnej medycyny. Chirurdzy uratowali życie mojemu synowi i mnie również. Zwracam jednak uwagę na duchowy aspekt leczenia i źródła chorób.

     Ludzkość degraduje się w zastraszającym tempie i jacy jesteśmy obecnie, niech zaświadczą przytoczone przykłady. Czy jesteśmy wszyscy świadomi, że zabijamy rocznie ponad 50 miliardów zwierząt? Czynie przeraża ta niewiarygodna liczba? To okrucieństwo jednak wpływa również na nas, bo przyswajamy sobie cechy zwierząt: ich agresję, strach i ból.

     Ostatnio nauka o żywieniu odkryła, że oprócz nałogu alkoholizmu, palenia tytoniu, picia dużych ilości kawy, również pożądanie mięsa przekracza niewspółmiernie rzeczywiste, białkowe potrzeby organizmu ludzkiego. Przytaczam fragment wspomnianej już książki „Wszystko o wegetarianizmie": „Powszechnie stosowanym argumentem na korzyść jadania mięsa bywa stwierdzenie, że mięso daje siłę, że ciężko pracujący mężczyzna nie może się bez mięsa obyć. A przecież znakomicie udowodniona i wielokrotnie sprawdzona teoria żywieniowa Bircher - Bennera głosi, że jedynym autentycznym źródłem siły i żywotności jest energia słońca zmagazynowana w pokarmach roślinnych. Przejściowe wrażenie wzmożonego poczucia siły, jakie towarzyszy jadaniu mięsa, wynika nie z jego wartości energetycznej, lecz z właściwości pobudzającej. Efekt ekscytujący, jaki przynosi jadanie mięsa i który jest przyczyną jego ogromnego łaknienia, pochodzi stąd, że mięso zawiera liczne substancje wyciągowe, w skład których wchodzą: kwas mlekowy, cholesterol i puryny, w tym kwas moczowy. Zaś struktura chemiczna kwasu moczowego jest prawie identyczna ze strukturą kofeiny. Ogromne pożądanie mięsa nie jest więc wyrazem rzeczywistej potrzeby białka, a tylko sygnałem uzależnienia od substancji wyciągowych zawartych w mięsie. Ich działanie ekscytujące powoduje, że usunięcie mięsa z jadłospisu wywołuje przejściowe uczucie osłabienia, takie jak po zaniechaniu picia kawy oraz nerwowe rozdrażnienie jak po zaniechaniu picia alkoholu lub palenia tytoniu."

vegetalesss.jpg

 

A co o człowieku mówiły najwybitniejsze postacie w przeszłości?

Pitagoras powiedział:

„Ci, którzy zabijają zwierzęta, aby jeść ich mięso, przyczyniają się do masakry własnych ciał".


Leonardo da Vinci pisał, że:

„Człowiek jest królem zwierząt, gdyż przewyższa je w okrucieństwie. Żyjemy kosztem śmierci innych. Jesteśmy cmentarzyskami. Ten, kto nie szanuje i nie ceni życia, nie zasługuje na to, aby żyć."


Bernard Shaw mówił:

Zwierzęta są moimi przyjaciółmi. Nie jadam przyjaciół."


Lew Tołstoj ostrzegał:

Jak możemy oczekiwać idealnych warunków na Ziemi, gdy nasze ciała są grobami zamordowanych zwierząt."


U Nu – były premier Birmy – powiedział kiedyś:

Pokój światowy i każda inna forma pokoju w dużej mierze zależy od nastawienia umysłów. Wegetarianizm może wprowadzić właściwą dla pokoju mentalność. Jest on walką o lepszy styl życia, który, zastosowany powszechnie, może doprowadzić do lepszych, bardziej sprawiedliwych i bardziej pokojowych stosunków między narodami."

 

     Bo czyż nie jest hipokryzją fakt, że udajemy się na marsze pokoju, wstępujemy do towarzystw opiekujących się zwierzętami, mówimy o miłości, współczuciu, miłosierdziu, a jednocześnie pozwalamy, by codziennie – dla przyjemności naszego podniebienia – ginęły miliony zwierząt? Ogromna ilość ludzi cierpi z powodu nadwagi, która jest niewątpliwie chorobą współczesnej cywilizacji. Objadanie się jest szkodliwe dla naszego zdrowia. Żyjmy więc zgodnie z maksymą „Nie żyję, aby jeść, ale jem, aby żyć". Świat może być rajem, gdy umiemy kochać i obdarzamy tą miłością innych.

     Jedna z mądrości Wschodu mówi:" Niebo jest w duszy człowieka – tu i teraz; gdyż oprócz świata materialnego istnieje również cudowny Świat Duchowy". Słysząc i widząc degradację ludzkości w obecnych czasach Kali Yugi, modlę się każdego dnia słowami „Boże, ocal swój Świat – PIĘKNA, MIŁOŚCI, MĄDROŚCI – ŚWIAT BOGA."

 

                                                                    

                                                                                                                         Grażyna Sepioło

 

tresc

Komentarze

Napisz odpowiedź
(Twój email nie będzie publicznie wyświetlany.)

Kod CAPTCHA

Kliknij w obrazek, żeby zobaczyć nowy kod.
Treści z serwisu natmed.pl mają na celu polepszenie, a nie zastąpienie, kontaktu pomiędzy Użytkownikiem Serwisu a jego lekarzem. Serwis ma z założenia charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny. Przed zastosowaniem się do porad z zakresu wiedzy specjalistycznej, w szczególności medycznych, zawartych w naszym Serwisie należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem. Administrator nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w Serwisie.