natural medicine, cosmetics & well-being
reklama
Strona główna > Zdrowa czytelnia > W podróży > Biebrzański Park Narodowy

Biebrzański Park Narodowy

mar 6, 2014

 

Biebrzański Park Narodowy to największy Park w Polsce (592,23 km²)

 

Powstał  9 września 1993 roku. W 1995 r. Biebrzański Park Narodowy wpisany został na listę wodno-błotnych obszarów chronionych Konwencją Ramsar.

Od roku 2010 Biebrzański Park Narodowy jest w całości włączony do Important Bird Area Biebrza river valley.

Park znajduje się w województwie Podlaskim i obejmuje dolinę Biebrzy począwszy od jej źródeł, a skończywszy na ujściu do Narwi.

Zajmuje największy i jeden z najbardziej naturalnych w Europie kompleksów torfowisk niskich, przejściowych i wysokich. Położony w płaskiej, silnie zabagnionej Kotlinie Biebrzańskiej, w której obrębie wyróżnia się trzy części zwane basenami: północnym, środkowym i południowym. Osią hydrograficzną jest rzeka Biebrza tworząca malownicze meandry i starorzecza.

 

Biebrzański Park Narodowy

 

Zachowała się tutaj unikatowa mozaika i strefowość siedlisk mokradłowych, a dzięki ekstensywnemu rolnictwu przetrwały rzadkie, i ginące w kraju oraz Europie gatunki roślin, ptaków i innych zwierząt. Pozyskanie siana i wypas bydła, prowadzony zgodnie z rytmem natury,sprawiły, że można między innymi oglądać tu orlika grubodziobego (100% populacji polskiej). Bagna Biebrzańskie są uznawane za jedną z najważniejszych w kraju i Europie Środkowej ostoi ptaków wodno- błotnych. Ptasim symbolem Biebrzańskiego Parku Narodowego jest batalion, a królem mokradeł - łoś.


W dolinie Biebrzy obserwowano 283 gatunków ptaków, w tym ponad 180 lęgowych. Jest najważniejszą ostoją wodniczki, dubelta, orlika grubodziobego, rybitwy białoskrzydłej i derkacza. Jest też ważnym "przystankiem" dla migrujących siewkowców, kaczek, gęsi i żurawi.

Miłośnicy flory znajdą tu rzadkie gatunki roślin chronionych w tym 20 gatunków storczyków. Kto lubi wstawać przed wschodem słońca powinien zobaczyć niezwykły spektakl budzącej się do życia przyrody – łagodne pasma mgieł, klangor żurawi, „beczenie” bekasa i gwarantowane obserwacje łosia. Następny spektakl - dla tych, którzy wolą rano spać -przyroda zaczyna kilka godzin później, kiedy ptaki drapieżne ruszają na żer.

 

Łosie


Bagna Biebrzańskie to największa ostoja łosi gatunku w Polsce (ok. 600 osobników), poza tym występują jeszcze w Parku Kampinoskim (ok. 300 osobników) i Poleskim Parku Narodowym (ok. 150 osobników) Z powodu odstrzałów "naukowych" i z powodu zwykłych polowań, nie jest jednak z tą populacją najlepiej.

Łoś porusza się powoli i niezgrabnie, zwykle inochodem. Może biec kłusem z prędkością 30 km/h, a na krótkich dystansach 60 km/h. Nigdy nie galopuje. Na mokrym gruncie (bagnie) porusza się hałaśliwie, głośno chlapiąc, ale na suchym lądzie potrafi przemieszczać się bardzo cicho. Jest bardzo zwrotny. Poza okresem godowym rzadko wydaje jakiekolwiek odgłosy.

Źle znosi temperatury powyżej 10 °C i wówczas chętnie chłodzi się w wodzie. Bardzo dobrze i wytrwale pływa i nurkuje. Pokonuje przeszkody wodne od kilkunastu do 20 km. Pod wodą może przebywać do 50 s, a w wodzie spędzać kilka godzin.

 

 

Biebrzański Park Narodowy


Co warto zobaczyć i zrobić w Biebrzańskim Parku Narodowym.


 • przejść się Carską drogą- częste spotkania z łosiami
 • zwiedzić Twierdzę Osowiec- carską  twierdzę z drugiej połowy XIX wieku
 • zobaczyć rezerwat przyrody Czerwone Bagno- pierwotny obszar bagienny, liczna fauna
 • wejść na Górę Strękową, zobaczyć ruiny umocnień z których obroną odcinka Wizny dowodził kpt. Władysław Raginis.
 • Bagno Ławki- największy i najlepiej zachowany kompleks torfowisk niskich w Biebrzańskim Parku Narodowym
 • rynek w Goniądzu
 • Warto skorzystać z wielu atrakcyjnych szlaków oferowanych turystom:

  • Szlaki kajakowe (rzeki Biebrza, Sidra, Jegrznia, Brzozówka, Wissa oraz Kanały: Augustowski, Woźnawiejski i Rudzki) o łącznej długości 223,2km;
  • Szlaki rowerowe - 7 o łącznej długości 60,1 km;
  • Szlaki piesze - 14 o łącznej długości - 157,6 km;
  • Szlak konny Puszczy Augustowskiej
  • Ścieżki edukacyjne - 15 o łącznej długości 29,2 km. Na kilku z nich wybudowano wieże i pomosty widokowe oraz położono kładki, ułatwiające przejście po grząskim terenie. Przy stacji kolejowej Osowiec zlokalizowany jest Terenowy Ośrodek Edukacyjny wyposażony w wieże widokowe, pomosty obserwacyjne, kładki i tablice informacyjne.
 • Przy szlakach znajduje się 12 wież widokowych, platformy obserwacyjne i 3 kładki turystyczne


Biebrzański Park Narodowy


Informacje:


Co zabrać jadąc nad Biebrzę? Koniecznie lornetkę, aparat, przewodnik o ptakach, wiosną kalosze, latem płyn na komary.

 

Baza noclegowa:

 1. Grzędy - leśniczówka - 6 pokoi, 17 miejsc. tel. 85 749 55 99

 

Pola namiotowe:

 1. Osowiec-Twierdza: "Bóbr" (120 miejsc, sanitariaty, natryski),
 2. Grzędy  (60 miejsc, sanitariaty, natrysk), tel. 85 749 55 99. 

 3. Biały Grąd (25 miejsc) - biwakowanie dozwolone od 1 lipca

 

Oraz wiele prywatnych pensjonatów i pokoi w okolicach Parku

Opłaty za wstęp do Parku:


1.Na szlaki lądowe:

a)   jednorazowa dla osoby pełnoletniej - 5 zł/dzień,

b) weekendowa dla osoby pełnoletniej – 13 zł /3 dni (dostępne jedynie w punktach informacji turystycznej (IT) w Osowcu-Twierdzy i Grzędach),

c)   tygodniowa dla osoby pełnoletniej – 30 zł /7 dni (dostępne jedynie w IT w Osowcu-Twierdzy i Grzędach),

d) dwutygodniowa dla osoby pełnoletniej – 55 zł /14 dni (dostępne jedynie w IT w Osowcu-Twierdzy i Grzędach),

e) wielokrotna dla osoby pełnoletniej - 100 zł/rok kalendarzowy (dostępne jedynie w IT w Osowcu-Twierdzy i Grzędach),

f)    jednorazowa dla młodzieży, emerytów, rencistów - 2,50 zł/dzień,

g) weekendowa dla młodzieży, emerytów, rencistów- 6,50 zł/3 dni (dostępne jedynie w IT w Osowcu-Twierdzy i Grzędach),

h)  tygodniowa dla  młodzieży, emerytów, rencistów – 15 zł/7 dni (dostępne jedynie
w IT w Osowcu-Twierdzy i Grzędach),

i)   dwutygodniowa dla młodzieży, emerytów, rencistów- 27,50 zł / 14 dni (dostępne jedynie w IT w Osowcu-Twierdzy i Grzędach),

j)    wielokrotna dla młodzieży, emerytów, rencistów - 50 zł/rok kalendarzowy (dostępne jedynie w IT w Osowcu-Twierdzy i Grzędach).

2.  Na szlaki wodne:

a)  dla osoby pełnoletniej - 6 zł/ dzień;

b)  dla młodzieży, emerytów, rencistów - 3 zł /dzień.

3.  Turyści na podstawie ważnej karty wstępu na spływ do BbPN, uprawnieni są do bezpłatnego zwiedzania ścieżek edukacyjnych Terenowego Ośrodka Edukacyjnego w Osowcu-Twierdzy;

4.  Wstęp do sal ekspozycyjnych, korzystanie z szatni w CEiZ w Osowcu-Twierdzy - 2 zł;

 

 


Mapa Biebrzy

Niesamowita galeria z Biebrzy

 

 

 

MK

Komentarze

Napisz odpowiedź
(Twój email nie będzie publicznie wyświetlany.)

Kod CAPTCHA

Kliknij w obrazek, żeby zobaczyć nowy kod.
Treści z serwisu natmed.pl mają na celu polepszenie, a nie zastąpienie, kontaktu pomiędzy Użytkownikiem Serwisu a jego lekarzem. Serwis ma z założenia charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny. Przed zastosowaniem się do porad z zakresu wiedzy specjalistycznej, w szczególności medycznych, zawartych w naszym Serwisie należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem. Administrator nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w Serwisie.