natural medicine, cosmetics & well-being
reklama
Strona główna > Zdrowa czytelnia > Świadome życie > MEDYCYNA AYURWEDYJSKA - JEDNOŚĆ CIAŁA, UMYSŁU I DUSZY

MEDYCYNA AYURWEDYJSKA - JEDNOŚĆ CIAŁA, UMYSŁU I DUSZY

sie 11, 2015

 

     Ayurweda (medycyna indyjska) przez wielu badaczy uznawana jest za jeden z najstarszych systemów leczniczych. Sama nazwa ajurweda jest złożeniem dwóch sanskryckich słów: ayur (życie) i weda (wiedza), a zatem odpowiada określeniu „ nauka i sztuka życia" lub „wiedza życia „ , „sztuka życia"


     Na początku wiedzę tę przekazywano ustnie, z pokolenia na pokolenie, z mistrza na ucznia, w formie hymnów i pieśni, których uczono się na pamięć, celem ich dalszego przekazu. Manuskrypty do nauki uczniów otrzymywali tylko najwybitniejsi w kolejnej generacji nauczycieli. Pierwsze publiczne zapisy na temat medycyny starohinduskiej pojawiły się w Wedach, najstarszej w świecie zachowanej literaturze, z przed około 2500-2000 lat p.e.ch.
     Jako koncepcja zdrowia i terapii jest uznawana od 1979 przez Światową Organizację Zdrowia(WHO).
Jest to bardzo ważna nauka, która pozwala na poprawę i utrzymanie zdrowia każdego człowieka, a przede wszystkim jest niesłychanie skuteczna w zapobieganiu wszelkim chorobom. Niezależnie od tego, czy jest ona potrzebna by ustabilizować równowagę w życiu, czy przywrócić całkowite zdrowie, oferuje ona bardzo wszechstronną wiedzę, począwszy od codziennej rutyny dnia, diety, ziołolecznictwa, ćwiczeń fizycznych aż po techniki radzenie sobie ze stresem i emocjonalnymi trudnościami. Ponieważ posiada pełne zrozumienie zależności, które istnieją pomiędzy ciałem, umysłem, oddechem i emocjami, dysponuje ona metodami by leczyć holistycznie i całościowo. A gdy dojdzie do wystąpienia choroby, skupia się na usuwaniu jej źródła, a nie tylko jej objawów. Przy tym uwzględnia założenie, że życie ma sens wówczas, kiedy człowiek dąży do realizacji pełni swoich możliwości, w czym pomaga mu dobry stan zdrowia.

W holistycznym podejściu „zdrowie" jest odpowiednikiem stanu równowagi trzech stanów psychofizycznych
(tridoshas),klasyfikowanych jako:

 

Vata – związanej z ruchem,

Pitta – związana z metabolizmem

Kapha - związanej z nawilżaniem

 

tridosa-vata-pitha-kapha.jpg


Elementy Vata, Pitta i Kapha występują u wszystkich ludzi ale u każdego z różną przewagą, stąd wyróżniane są ich kombinacje np. Vata/Pitta, Pitta/Kapha, itd.


     W chwili urodzenia człowiek znajduje się w określonym przez doshas swoich rodziców, optymalnym stanie ( prakruthi). Jednak z czasem z niego wypada i pogłębia zaburzenia równowagi naturalnego stanu (vikruthi). Celem terapeuty ajurwedyjskiego jest wtedy zrozumienie stanu/natury pacjenta i odpowiednie dopasowanie mu metod i środków powodujących powrót do własnego stanu prakruthi.

 

 Ajurweda opiera się na zrozumieniu uniwersalnych substancji, zwłaszcza pięciu elementów:

       ziemi, wody, ognia, powietrza i eteru, które nie zmieniają swoich właściwości0_0_0_0_250_262_csupload_66433326.jpg


      Medycyna ajurwedyjska skupia się bardziej na przepływie, czyli ruchu pięciu pranah w ciele, a więc energiach witalnych, jeszcze inaczej definiowanych jako funkcyjność poszczególnych narządów i ich wzajemnych relacji. Stąd wynika zróżnicowanie tego systemu medycznego w stosunku do systemu zachodniego, gdzie z kolei bardziej koncentruje się na narządach anatomicznych, bez ich wzajemnych powiązań a tym bardziej bez uwzględniania ich treści energetycznej.

 

     Inny ważny, punkt medycyny ajurwedy to odniesienie zaburzeń organizmu do poziomu emocji i myśli. Różne emocje mają wpływ na funkcjonowanie poszczególnych narządów np. emocję typu gniew, agresja, która pielęgnowana przez długi okres może przynieść poważne dolegliwości wątroby i pęcherzyka żółciowego. Ale to też funkcjonuje odwrotnie: uszkodzenie wątroby może powodować wzmaganie się emocji gniewu. Jest to relacja na zasadzie wzajemnego rezonansu: emocja - dysfunkcja organu, organ-emocja. Zachodnia medycyna znajduje odniesienie w tej materii do badań nad chorobami psychosomatycznymi.


   Klasyczna Ajurweda taktowała człowieka jako całość: CIAŁO + DUSZA + UMYSŁ = JEDNOŚĆ!


     Współczesna medycyna ayurwedyjska również traktuje ciało i umysł jako jedność, ale każdy pacjent dysponuje indywidualną energią sił witalnych. Lekarz ayurwedyjski pełni rolę swoistego przewodnika i drogowskazu, jak zaburzoną chorobowo wewnętrzną równowagę odzyskać, a następnie ją zachować.
Łączy elementy leczenia żywieniowego, detoksykacji, ćwiczeń fizycznych, technik i praktyk leczenia psychiki albo stanu emocjonalnego oraz ziołolecznictwa. Bazuje ona na użyciu ziół, leczniczych roślin, naturalnych olejków i minerałów. A przy tym jest to system filozoficzno-medyczny, który należy stosować i praktykować w życiu codziennym, a nie tylko się nim leczyć.

 

   Fascynująca w medycynie ayurwedyjskiej wydaje się jej wnikliwość w badaniu związków między zaburzeniami w organizmie a ich przyczynami. Bardzo poważnie traktuje się wpływ takich elementów jak :

  • warunki klimatyczne
  • środowiskowe
  • styl życia, odżywianie
  • rytm snu i wypoczynku, ich ilość i jakość
  • aktywność fizyczna
  • stan psychiczny
  • ogólna sytuacja życiowa pacjenta

Te elementy to jednocześnie potencjalne przyczyny zaburzeń zdrowotnych. Na zły stan zdrowia ludzi w niemalże 70% wpływa nieprawidłowe oddychanie, a pozostałe 30% to zła dieta. Wniosek taki, że najczęściej to my sami jesteśmy odpowiedzialni za nasz stan zdrowia.


Medycyna Ajurwedy kładzie nacisk na system profilaktyki zdrowotnej, jest zatem medycyną edukacyjną, zapobiegawczą. Człowiek aby zachować dobre zdrowie powinien jedynie żyć w zgodzie z prawami natury.

     Warte podkreślenia jest to, że Hipokrates uznawany za „ojca medycyny" europejskiej czerpał wiedzę właśnie z doświadczeń Ajurwedy. Jej silny wpływ zaznaczył się nie tylko w Grecji, ale również w starożytnym Egipcie. Ajurwedyczne kanony posłużyły też do stworzenia innego wielkiego systemu leczenia - Chińskiej Medycyny Tradycyjnej (CMT). Można więc śmiało określić ją mianem "matki medycyny". Przekazywana przez wieki w ustnych przekazach, przetrwała do dziś. We współczesnych Indiach według jej zasad leczy się nadal około 80% ludności. Świadczy to o jej wysokiej, nieprzemijającej wartości. Niektórzy uważają nawet, że Hipokrates to greckie imię Ryszi Suśruta z czasów jego podróży na Zachód!

 

     Starzejące się w szybkim tempie polskie społeczeństwo w oczywisty sposób będzie wywierało coraz większą presję na system opieki zdrowotnej i polityków zajmujących się zdrowiem publicznym w naszym kraju. Stąd warto już dzisiaj zastanowić się nad sposobami sprostania takiemu wyzwaniu. Sukcesy holistycznej medycyny Ajurwedyjskiej mogą być inspiracja do opracowania równie skutecznych, a kosztowo efektowniejszych rozwiązań w przyszłości. W tym tez kontekście wykorzystujących w szerszym niż dotąd zakresie, naturalnie dostępne w naszej strefie klimatycznej suplementy diety pochodzenia naturalnego. W kształceniu przyszłych lekarzy w Polsce należy też wdrożyć najnowszą wiedzę z tego zakresu. Tak z racji konsekwencji fizjologicznych stosowania naturalnych suplementów, ich udziału ochronnego przed chorobami zapalnymi i infekcyjnymi, jak i przede wszystkim z uwagi na ostatnie wyniki badań klinicznych skutków ich stosowania w leczeniu wybranych schorzeń przewlekłych.

Komentarze

Napisz odpowiedź
(Twój email nie będzie publicznie wyświetlany.)

Kod CAPTCHA

Kliknij w obrazek, żeby zobaczyć nowy kod.
Treści z serwisu natmed.pl mają na celu polepszenie, a nie zastąpienie, kontaktu pomiędzy Użytkownikiem Serwisu a jego lekarzem. Serwis ma z założenia charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny. Przed zastosowaniem się do porad z zakresu wiedzy specjalistycznej, w szczególności medycznych, zawartych w naszym Serwisie należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem. Administrator nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w Serwisie.