Prawo Delpecha-Wolffa

Jest opisem kształtowania się kości pod wpływem równomiernie działających sił kinetycznych. Siły te są tworzone przez dwa główne czynniki: siłę przyciągania grawitacyjnego oraz napięcie tkankowe (mięśnie, powięzi, więzadła).

Dlaczego kości rosną krzywo? Otóż siła przyciągania ziemskiego się nie zmienia (tylko w kosmosie u astronautów co powoduje osteoporozę), ale zmienia się napięcie tkankowe regulowane przez współczulny i przywspółczulny układ nerwowy. Kierunek wzrostu kości jest uzależniony od napięcia generowanego przez tkanki.

Uściślając – wraz ze wzrostem kości tkanki miękkie winny utrzymywać wprost proporcjonalne napięcie po obu stronach przeciwstawnie działających sił (rotator wewnętrzny – rotator zewnętrzny, zginacz – prostownik). Jeżeli siły pomiędzy tkankami działającymi antagonistycznie nie są równomierne dochodzi do nieproporcjonalnego bodźcowania kości do wzrostu powodując jej zniekształcenie.

Samo prawo opiera się na zjawisku Halla (Edwin Hall 1879r) oraz piezoelektryczności (Pierre Curie 1880r). W obu przypadkach zewnętrzne działające siły są przeobrażane w prąd elektryczny, który jest rodzajem informacji przekazywanej między komórkami. Te zjawiska biofizyczne po raz pierwszy były dobrze zbadane przez ortopedę Roberta O. Beckera dwukrotnie nominowanego do nagrody Nobla za swoje dokonania w tej dziedzinie.

Dlaczego tak istotne jest podjęcie działań harmonizujących w wieku dziecięcym? Ponieważ wtedy jest najsilniejsza ekspresja genów odpowiadających za wzrost kości. Im szybciej zdiagnozuje się przyczyny zmian toniczności tkankowych tym sprawniej pójdzie regulacja tych napięć i utrzymanie prawidłowej postawy oraz pracy biomechanicznej układu ruchu.

Uniesiony bark, skręcona głowa, koślawość/szpotawość kończyn, skolioza, rotacja kręgosłupa, rotacja miednicy, uniesienie miednicy, krótsza/dłuższa noga – w większości przypadków mamy do czynienia z niepoprawnym napięciem tkankowym (z różnych przyczyn). Mutacje genetyczne są bardzo rzadkie, a na ich potwierdzenie potrzebne jest wykonanie badań genetycznych – bez odpowiednich przesłanek jest to zbędne (Np. rodowe obciążenie genetyczne gigantyzmem lub karłowatością).
Miłego dzionka ❤️🧠
Mat

Przed

Po