Jest to nieinwazyjne badanie polegające na sprawdzeniu zmienności rytmu zatokowego serca (HRV) do celów poszerzenia diagnostyki układu nerwowego. 

Badanie HRV stanowi złoty standard w badaniach naukowych w celu określania stopnia pobudzenia współczulnego i przywspolczulnego autonomicznego układu nerwowego (AUN). 

Polega na wykorzystaniu urządzenia z elektrodami (np. holter) badającego rytm pracy serca generowany przez węzeł zatokowy. 

Dzięki badaniu możemy w sposób empiryczny doprecyzować poziom pobudzenia AUN na dany moment i weryfikować postępy profilaktyki zachowawczej i terapii w określonym przedziale czasowym. 

Narzędziem medycznym wykorzystywanym w gabinecie jest Movesense Medical, certyfikowany medyczny czujnik EKG i ruchu klasy IIa zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG.