Zmiany posturalne

Zmiany posturalne, w związku z tym zmiany biomechaniczne są konsekwencją zmian wyjściowej toniczności tkankowej 🙂

Później zmiany strukturalne również są skutkiem wcześniej zaburzonych funkcji tkankowych.

Zwyrodnienia, zwłóknienia, zwapnienia, wysieki, torbiele, guzy – wszystkie są poprzedzone zmianami funkcjonalnymi możliwymi do wykrycia w fazie przedklinicznej.

Nie ma potrzeby czekać, aż dojdzie do powstania zaburzeń strukturalnych, skoro można im zapobiegać i wdrażać profilaktykę zdrowotną 🙂

Dobrej nocy ❤️🧠

Mat