Nieinwazyjny przezskórnym elektrostymulator tVNS-L wykorzystywany w gabinecie jest jedynym w Europie w pełni certyfikowanym urządzeniem medycznym do stosowania w przypadku epilepsji i depresji. Ponadto jest dopuszczony do użytku nawet w przypadku dzieci. 

Jest stosunkowo nowym narzędziem, które zastępuje wcześniejsze praktyki polegające na wszczepianiu elektrostymulatora podskórnie i owijanie elektrod wokół nerwu błędnego co wiązało się z bezpośrednim wyższym ryzykiem powikłań. 

Stymulacja przezskórna nie niesie ze sobą żadnych skutków ubocznych. 

Jest wykorzystywana również w przypadku: 

– zaburzeń lękowych 

– astmy 

– autyzmu 

– zespołu Crohn’a

– fibromyalgi 

– uogólnionych stanów zapalnych 

– migren 

– parkinsona 

– bezsenności 

– udarów 

– szumów usznych 

Dodatkowe jego wykorzystanie podczas terapii manualnej poprawia znacząco jej rezultaty. 

ZASADA DZIAŁANIA

tVNS poprzez delikatne elektryczne impulsy stymuluje obszary skóry znajdującej się w określonych częściach ucha zewnetrznego (cymba conchae). Stymulacja odbywa się poprzez elektrodę przyłączoną do ucha.

Impulsy aktywują nerw błędny przebiegający pod skórą w rejonie stymulacji (ramus auricularis nervi vagi).

Impulsy są przenoszone za pomocą włókien Aß do pnia mózgu (nucleus tractus solitarii (NTS)).

Działanie przeciwdrgawkowe następuje poprzez aktywację ośrodków mózgu.

Zalecenia i przeciwskazania do stosowania tVNS:

Zalecenia: Pacjenci z padaczką lekooporną, duży stopień nasilenia epilepsji, pacjenci w wieku powyżej 3 lat (natomiast są przypadki zgody neurologa na założenie stymulacji młodszym dzieciom), wszystkie formy epilepsji.

Przeciwskazania: Ciąża, implanty typu rozruszniki serca lub implanty ślimakowe, sztuczna przetoka mózgowa, przerwana skóra w miejscu stymulacji.