Są narzędziem diagnostycznym wywodzącym się z kinezjologii stosowanej. Polegają na wykorzystaniu odruchów współczulnych i przywspółczulnych autonomicznego układu nerwowego (AUN) w celu określenia zaburzeń funkcji większego obszaru lub konkretnych tkanek (np. mięśni). 

Testowanie odbywa się poprzez drażnienie wrzecionek nerwowych powierzchni skóry określonym rodzajem bodźca np. głaskaniem, nakuciem lub klepnięciem. 

Każdy bodziec ze swoim nasileniem wywołuje przewidywalny odruch fizjologiczny. W momencie zaburzenia funkcji danego obszaru mamy do czynienia z odmienną reakcją odruchową. 

Testy pozwalają na bardzo precyzyjne określenie miejsc dysfunkcyjnych, a to pozwala  indywidualnie szybko i skutecznie zaplanować terapię.