Inaczej nazywana też terapią wisceralną. Polega na pracy manualnej z narządami wewnętrznymi i okolicznymi tkankami (powięzią, więzadłami) w celu poprawy ich funkcji. Skuteczna w przypadku zaparć, rozwolnień, refluksu i zgagi, zaburzeń oddawania moczu czy nawet dysfunkcji oddechowych. 

Sprawdza się w momencie, gdy dolegliwości mają swoje pochodzenie ze strony dysfunkcji receptywnych – czyli autonomicznych reakcji na dany rodzaj bodźca zewnętrznego. 

Za każdym razem jednak praca manualna wiąże się z późniejszym wdrożeniem nowych nawyków zachowawczych np. w obszarze odżywiania, spożywania wody, cyklu okołodobowego lub ergonomii pracy (np. wentylacja pomieszczeń, pory posiłków).